8 lời khuyên làm giàu

Đừng suy nghĩ mà hành động để được giàu có như người khác

money1

Bạn hãy nói: “Tôi không có ý định chi tiền để mua món đồ đó ngay bây giờ”. Dù bạn không có tiền đi chăng