bài học từ người giàu

Bài học làm giàu từ người giàu bạn nên quan tâm

man-with-money-falling-around-him

Quy tắc thứ nhất về tài chính của người giàu là chỉ mua tài sản chứ không mua tiêu sản. Tài sản được cha giàu