các bước để thành công

Các bước vươn đến sự giàu có bạn không thể bỏ lỡ

jumping-happy-young-man-large

Niềm tin vào thành công cũng vậy. Thoạt đầu chúng ta thấy niềm tin đó phi lý, nhưng dần dần, sau nhiều lần lặp đi