các kỹ năng giao tiếp

Bạn luôn tự hỏi nguyên nhân khiến bạn chưa giàu có?

money

Với kinh nghiệm 17 năm đi làm, vài năm đi dạy, nhiều năm đọc sách về những người giỏi và giàu, rất nhiều lần quan