cách theo đuổi giàu có

Sự khác nhau trong suy nghĩ của người giàu và người nghèo

rich-man-1461638026161-crop-1461638039461

Người giàu biết cách làm chủ đồng tiền của họ, Nghèo thì để tiền làm chủ của mình. Hoặc là bạn kiểm soát tiền, hai