câu chuyện thành công

Câu chuyện nhân viên chuyển phát nhanh và bài học để đời

20140204-ramat1

Ngay đến bản thân tôi, khi nhìn lại mình trước gương và tự hỏi rằng có thấy vui với những gì đang làm hay không,