chuyện rùa và thỏ

Câu chuyện Rùa và Thỏ ở CEO và những điều lý thú

maxresdefault

Nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định.Nếu có 2 người trong công ty của bạn: một người chậm, nguyên tắc