mô hình trồng bưởi

Mô hình trồng bưởi da xanh để làm giàu nhanh chóng

da xanh 2

Từ trước năm 1995, nhắc đến các giống bưởi ngon, người ta thường hay nhắc tới bưởi Biên Hoà, bưởi đường Giáo Bảo, bưởi Năm