người thầy vĩ đại nhất

Câu chuyện ba người thầy vĩ đại trong cuộc sống

feature-inside-the-pixar-braintrust

Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã