suy nghĩ của người giàu

Hãy đặt câu hỏi cho mình về tiền bạc trước khi muốn làm giàu

hongdao-155926105958-tiet-kiem-tien

Nếu bạn đang muốn trở nên giàu có, hãy thử đặt một câu hỏi “Người giàu suy nghĩ như thế nào về tiền” và bạn

Sự khác nhau trong suy nghĩ của người giàu và người nghèo

rich-man-1461638026161-crop-1461638039461

Người giàu biết cách làm chủ đồng tiền của họ, Nghèo thì để tiền làm chủ của mình. Hoặc là bạn kiểm soát tiền, hai