thói quen của người giàu

Hãy cùng tham khảo công việc mỗi ngày của người giàu có

ky_nang_noi

Người giàu không có nghĩa là họ được hưởng thụ nhiều hơn, hay lao động ít hơn. Webiste RichHabbitInstitue.com dựa trên kết quả khảo sát

Thói quen của người giàu ảnh hưởng như thế nào

magnet dollar

Steve Jobs đã thực hiện thói quen này hằng ngày và thường được coi như nền tảng cho nhiều sản phẩm cách tân của Apple.